گزارش گیری

برای مشاهده گزارش کالاهای فروش رفته و سفارشات و آمار و ارقام مرتبط از منوی "گزارشات"، گزینه متناسب را انتخاب نمایید.مطلب بعدی  فهرست مطالب