ارائه کد تخفیف (کپن)

شما می توانید برای فروش بیشتر کد تخفیف مختلف به مناسبت های مختلف تعریف نموده و به برخی مشتریان ارائه دهید.

برای تعریف کپن، به منوی "مشتری ها" رفته و بر روی گزینه "کپن" کلیک نمایید. بر روی دکمه "اضافه" کلیک نموده و مشخصات کپن را وارد نمایید. پس از آن بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید.مطلب بعدی  فهرست مطالب