پشتیبان گیری کامل (بانک اطلاعاتی+کالاها+فایل ها)

برای گرفتن یک پشتیبان کامل از کلیه موارد سایت خود از جمله دیتابیس، تصاویر و فایل ها از پنل هاست خود اقدام نمایید.

پنل هاست شما بسته به هاستینگ متفاوت بوده و نحوه پشتیبان گیری را باید از هاستیگ خود سوال نمایید.مطلب بعدی  فهرست مطالب