نمونه آنلاین سیستم مدیریت آگهی های املاک مارکت ساز

محیط سیستم مدیریت آگهی های املاک مارکت ساز


نمونه قالب Modern
محیط سیستم

نمونه قالب Default
محیط سیستم

نمونه قالب Villa
محیط سیستم

نمونه قالب Land
محیط سیستم

بخش مدیریت سیستم
نمونه اپلیکشن سیستم آگهی املاک

تصاویر محیط اپلیکشن اندروید: [1], [2], [3]