نمونه فروشگاه آنلاین

نمونه ربات فروشگاهی تلگرام

آدرس نمونه ربات:

@mswshopbot

مشاهده نمونه ربات

نمونه اپلیکشن اندروید فروشگاه

دانلود اپلیکشن نمونه      تصاویر محیط اپلیکشن اندروید: [1], [2], [3], [4]

نمونه نمایشی قالب های مارکت ساز

برای مشاهده نمونه محیط فروشگاه و کلیه قالب های همراه هر نسخه، بر روی تصاویر قالب ها کلیک کنید. جهت تست امکانات کاربری از نام کاربری test@test.org و رمزعبور test123 استفاده کنید. کالاها، تصاویر و بنرها نمایشی بوده و هیچ تغییری در نمونه آنلاین ذخیره نمی شود.

قالب مارکت کالا (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب پروشاپ (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب دیجی شاپ (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب کادوشاپ (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آسمان نارنجی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آسمان آبی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آسمان بنفش (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت آبی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت قرمز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت سبز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت خاکستری (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت صورتی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره سبز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره آبی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره قرمز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره صورتی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آینه آبی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آینه قرمز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آینه سبز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مشکی مدرن (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب آبی مدرن (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب تک (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب شیک مشکی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب شیک آبی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ سبز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ قرمز (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ بنفش (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ مشکی (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب لایت (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب طلایی مدرن (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب طلایی دو ستونه (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب سبز دو ستونه (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب سبز سه ستونه (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب مشکی سه ستونه (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب آبی دو ستونه (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب shine سه ستونه (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب نقره ای (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب استاندارد (روی تصویر کلیک کنید)

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی