نمونه فروشگاه آنلاین

نمونه اپلیکشن اندروید فروشگاه

تصاویر محیط اپلیکشن اندروید: [1], [2], [3], [4]

نمونه نمایشی قالب های مارکت ساز

قالب مارکت کالا

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب پروشاپ

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب دیجی شاپ

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب کادوشاپ

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آسمان نارنجی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آسمان آبی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آسمان بنفش

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت آبی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت قرمز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت سبز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت خاکستری

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مگنت صورتی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره سبز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره آبی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره قرمز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب ستاره صورتی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آینه آبی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آینه قرمز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب آینه سبز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت

قالب مشکی مدرن

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب آبی مدرن

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب تک

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب شیک مشکی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب شیک آبی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ سبز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ قرمز

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ بنفش

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب رنگارنگ مشکی

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب لایت

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب طلایی مدرن

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب طلایی دو ستونه

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب سبز دو ستونه

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب سبز سه ستونه

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب مشکی سه ستونه

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای

قالب آبی دو ستونه

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب shine سه ستونه

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب نقره ای

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

قالب استاندارد

قالب همراه نسخه حرفه ای مثبت، حرفه ای، طلایی

بخش مدیریت فروشگاه