تعرفه اسکریپت آگهی خودرو مارکت ساز

سیستم مدیریت آگهی های خودرو

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پایه: 2,500,000 تومان

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پیشرفته: 3,200,000 تومان

  • اپلیکشن اندروید برای سیستم آگهی خودرو: 2,000,000 تومان
    (اپلیکشن برای سایت آگهی شما)