تعرفه اسکریپت آگهی خودرو مارکت ساز

سیستم مدیریت آگهی های خودرو

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پایه: 580,000 تومان 480,000 تومان (تخفیف تا پایان ماه تمدید شد)

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پیشرفته: 680,000 تومان 580,000 تومان (تخفیف تا پایان ماه تمدید شد)

  • اپلیکشن اندروید برای سیستم آگهی خودرو: 400,000 تومان
    (اپلیکشن برای سایت آگهی شما)