تعرفه اسکریپت آگهی خودرو مارکت ساز

سیستم مدیریت آگهی های خودرو

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پایه: 480,000 تومان 350,000 تومان (تخفیف تا پایان این ماه)

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پیشرفته: 640,000 تومان 580,000 تومان (تخفیف تا پایان این ماه)

  • اپلیکشن اندروید برای سیستم آگهی خودرو: 500,000 تومان
    (اپلیکشن برای سایت آگهی شما)