تعرفه اسکریپت آگهی خودرو مارکت ساز

سیستم مدیریت آگهی های خودرو

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پایه: 1,500,000 تومان

  • سیستم آگهی های خودرو - نسخه پیشرفته: 2,200,000 تومان

  • اپلیکشن اندروید برای سیستم آگهی خودرو: 1,000,000 تومان
    (اپلیکشن برای سایت آگهی شما)