پیشنهاد های ویژه و کپن تخفیف مارکت ساز

در تاریخ ها و مناسبت های مختلف کوپن های تخفیفی ارائه می شود که بر اساس بازه زمانی برای خرید محصولات مارکت ساز قابل استفاده خواهد بود. این کوپن های تخفیف فقط برای یکبار خرید برای هر فرد معتبر هستند و شما می توانید آنها را برای خریدهای خود استفاده نموده و یا به دوستان خود معرفی کنید.

نحوه استفاده از کوپن

برای استفاده از این کوپن های خرید، کافیست در هنگام سفارش خرید، کد کوپن را در قسمت توضیحات فرم سفارش خرید محصول مورد نظر، ارسال نمایید. توجه نمایید که هر کوپن تنها در بازه زمانی ذکر شده و با شرایط خرید ذکر شده قابل استفاده است.